จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี


จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ


จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ..คลิก

??จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ??

ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 CM 0.40 บาท

ปลานิลแดงคัดพันธุ์ ขนาด 2-3 CM 0.20 บาท

ปลานิลดำแปลงเพศ ขนาด 2-3 CM 0.35 บาท

ปลานิลดำคัดพันธุ์ ขนาด 2-3 CM 0.15 บาท

สนใจติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

??02-904-1557 ?8:30-16:30 น. (ในวันเวลาราชการ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี

    รายละเอียด 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  email  genetic.pathumthani@gmail.com  โทรศัพท์ 02-904-1557  FAX 02-904-1558  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6