ประกาศข้อกำหนดสำหรับสัตว์น้ำที่ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพื่อการส่งออกไปไต้หวัน

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประกาศข้อกำหนดสำหรับสัตว์น้ำที่ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพื่อการส่งออกไปไต้หวัน 

ประกาศข้อกำหนดสำหรับสัตว์น้ำที่ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพื่อการส่งออกไปไต้หวัน

 เผยเเพร่: 2020-07-22  |   ข่าววันที่: 2020-07-23 |  อ่าน: 371 ครั้ง
 

 

        ประกาศข้อกำหนดสำหรับสัตว์น้ำที่ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) เพื่อการส่งออกไปไต้หวัน

ไต้หวันได้ประกาศข้อกำหนดการกักกันสัตว์น้ำนำเข้าที่ต้องกักกันโรค Decapod Iridescent Virus 1 (DIV1) ในกุ้งมีชีวิต 5 ชนิด ได้แก่

          (1) Procambarus clarkii

          (2) Cherax quadricarinatus

          (3) Macrobrachium nipponense

          (4) Macrobrachium rosenbergii

          (5) Penaeus vannamei

โดยจะต้องมีการเฝ้าระวังและไม่พบโรค DIV1 ในสถานประกอบการเพาะเลี้ยงเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หรือ ต้องมีการสุ่มตัวอย่างกุ้งชุดที่จะส่งออกภายใน 14 วันก่อนส่งออกเพื่อตรวจโรค DIV1 ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่พบโรคดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสาร

  (1) Quarantine Requirements for the Importation of Regulated Objects Related to Decapod Iridescent Virus 1 

 

         


 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900