บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

 50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900