วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน”

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-10-15  |   ข่าววันที่: 2019-10-04 |  อ่าน: 204 ครั้ง
 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “รักษ์ทะเลชุมพร เพื่อทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน” ณ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน หน้าวัดแหลมสน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธี และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 10 ล้านตัวคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบรางวัล “เลิศรัฐ” สาขาบริหารราชการแบบส่วนร่วมประจำปี 2562 ให้แก่ตัวแทนชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน้ำสวี จังหวัดชุมพร


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์ฯ.. (7,567)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกรมประมง.. (5,054) แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (1,903) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี).. (885) ประวัติศูนย์ฯ.. (871) 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาบ้าคลองศก.. (580) 27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์.. (466) 27 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (432) 14 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาเขื่อนรัชชประภา.. (384) ปล่อยกุ้งก้ามกราม 300,000 ตัว คลองคราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (378) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5(สุราษฎร์ธานี).. (374) 12 มกราคม 2561 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (364) 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมหารือแนวการดำเนินงานกำจัดปลาหมอคางดำ.. (354) 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำ แม่น้ำสวี.. (353) 20 ธันวาคม 2560 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (351) 5 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง.. (340) 8 พฤศจิกายน 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (340) 21 กันยายน 2561 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ 4 ภาค.. (333) 16-17 มกราคม 2561 ตรวจประเมินฟาร์ม.. (327) 9 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (327)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130