27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์

 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-29  |   ข่าววันที่: 2018-01-27 |  อ่าน: 468 ครั้ง
 

วันที่ 27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) นายอิทธิพล ขวาไทย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาววรางคณา เอกวรรณัง ประมงอำเภอบ้านนาเดิม ออกติดตามตรวจเยี่ยม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาจีด (ปลาเม็ง) สมาชิก 30 ราย เลี้ยงในบ่อซีเมนต์และในกระชังบก พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกลุ่มฯ มีความประสงค์ที่จะต่อยอดในการเพาะพันธุ์ปลาด้วยตนเอง และต้องการสนับสนุนอาคารรมควันปลาจีด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง ขอให้หน่วยงานที่เกี่นวข้องจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำของศูนย์ฯ.. (7,582)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกรมประมง.. (5,065) แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (1,905) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี).. (886) ประวัติศูนย์ฯ.. (872) 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาบ้าคลองศก.. (580) 27 มกราคม 2561 นายนพดล จินดาพันธ์.. (468) 27 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (433) 14 ธันวาคม 2560 ปล่อยปลาเขื่อนรัชชประภา.. (385) ปล่อยกุ้งก้ามกราม 300,000 ตัว คลองคราม ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.. (378) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5(สุราษฎร์ธานี).. (375) 12 มกราคม 2561 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (366) 24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมหารือแนวการดำเนินงานกำจัดปลาหมอคางดำ.. (355) 28 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมกำจัดปลาหมอคางดำ แม่น้ำสวี.. (354) 20 ธันวาคม 2560 ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (353) 5 ธันวาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง.. (342) 8 พฤศจิกายน 2560 ปล่อยปลาบ้าเขื่อนรัชชประภา.. (340) 21 กันยายน 2561 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ 4 ภาค.. (336) 16-17 มกราคม 2561 ตรวจประเมินฟาร์ม.. (328) 9 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์​วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 20 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130