การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-12  |   ข่าววันที่: 2018-02-01 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

ประกาศหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

เรื่อง การรณรงค์มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานภายใน.. (801)  ใบลาป่วย ลาพักผ่อน.. (388) การประชุม ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น โครงการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่.. (366) โครงสร้างหน่วยงาน.. (353) แบนเนอร.. (340) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (336) ประมวลภาพกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา.. (334) แบนเนอร.. (316) หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด .. (313) หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร.. (295) หน่วยบูรณแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานีเตรียมความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานโครงการขุดลอก.. (292) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ.. (282) ภารกิจความรับผิดชอบ.. (279) กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง.. (277) สไลด์โชว์5.. (276) หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ.. (265) หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร.. (246) สไลด์โชว์2.. (237) ประชุมหน่วยงานกรมประมงในกลุ่มจังหวัดเขต 13 ประจำปีงประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 .. (228) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”.. (222)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

     ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000