ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

ประกาศผู้ชนะ


เรื่องการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นั้น

                   หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสำรวจและส่งรายงานข้อมูลรถที่จะดำเนินการติดตั้ง ครุภัณฑ์สำรวจ  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

เรื่องการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นั้น

                   หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสำรวจและส่งรายงานข้อมูลรถที่จะดำเนินการติดตั้ง ครุภัณฑ์สำรวจ  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!