บุคลากรหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี
นายธรรมฤทธิ์ วนิชเรืองชัย

หัวหน้าหน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี
    


นายกิตติศักดิ์ แก้วสุข

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    


นายปัญญา ศิลา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายบัวลา ณ อุบล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายศรีเมือง จันทะวารีย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายอรุณ แสนทวีสุข

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    
นายไพรวัล อามาตย์ชาดี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช.2
    


นายอนันตชัย สีทิม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
    


นายสุนันท์ แสนทวีสุข

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
    
นายปรีชา วะสุรีย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
    
นายยงยุทธ การกล้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
    
นายวราวุธ ว่องไว

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000