กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)


กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล(อุบลราชธานี) โดยนายไพรัตน์ ใจสุข นายท้ายเรือส.2? พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย? ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีและผู้นำชุมชน ประชาชน บ้านทัพไท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ทำการปล่อยกุ้งกรามกรามจำนวน 20000 ตัว ณ บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านทัพไทฯ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!