บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี
นายศุภกิจ คำแก้ว

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายขัยรัช ทิพย์สาร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายศราวุทย์ บำรุงทรัพย์

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    
นายไพรัตน์ ใจสุข

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    
นายสุรเชษฐ์ โพธิ์กลาง

พนักงานขับรถยนต์
(ส.2)
    
นายจำลอง ทองล้ำ

กะลาสี
(บ.1)
    


นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธีราวรรณ จันทา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายสุขกิจ บุญศักดิ์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายสุขสันต์ สิงห์คะ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายนครินทร์ ดีโพธิ์กลาง

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

 281 หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220