บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)

นายศุภกิจ คำแก้ว

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)
    


นางสาววนาลี แหล่หมัน

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายไพรัตน์ ใจสุข

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    
นายจำลอง ทองล้ำ

กะลาสี
(บ.2)
    


นางสาวธีราวรรณ จันทา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายสุขสันต์ สิงห์คะ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายนครินทร์ ดีโพธิ์กลาง

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    


นายกรวัฒน์ มะศิริยานันท์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายทินกร โซซอง

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)

 281 หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220      fisheries_pakmoon@hotmail.com   045252601   045252601