บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)

นายศุภกิจ คำแก้ว

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)
    


นายขัยรัช ทิพย์สาร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายไพรัตน์ ใจสุข

นายท้ายเรือ
(ส.2)
    
นายจำลอง ทองล้ำ

กะลาสี
(บ.2)
    


นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวธีราวรรณ จันทา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายสุขสันต์ สิงห์คะ

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    


นายกรวัฒน์ มะศิริยานันท์

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายนครินทร์ ดีโพธิ์กลาง

กะลาสี
(พนักงานราชการ)
    
นายทินกร โซซอง

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)

 281 หมู่ที่ 4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220      fisheries_pakmoon@hotmail.com   045252601   045252601