กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)


กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านวังสะแบง ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมหน่วยได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!