กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี)


กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563? หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล (อุบลราชธานี) โดยนายชัยรัช ทิพย์สาร เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และกศน.พิบูลมังสาหาร ผู้นำชุมชน ประชาชน ชปพ.ประมง บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบบราชธานี ทำการปล่อยกุ้งก้ามกรามจำนวน 20,000 ตัว ณ บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัดดอนธาตุ บ้านทรายมูลฯ ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบบราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!