ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับ นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล.

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับ นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล. 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมง บางสะพาน ให้การต้อนรับ นาวาเอก อนุชิต พีระธำรงค์กุล รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล. หัวหน้าชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO พร้อมด้วยคณะชุดตรวจสอบการทำงาน (Flying Inspection Team) FIT และหัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) ได้เดินทางมาตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำศูนย์ PIPO บางสะพาน        

ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO บางสะพาน ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะจากชุดตรวจในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินคดีเรือที่มีความผิดตาม พ.ร.ก.ประมง การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ และให้ตรวจเรือเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งออก พร้อมทั้งรับฟังปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงบางสะพาน

     661/1 หมู่ 5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140      pipo13bangsaphan@gmail.com   032-693066   032-693066   แฟนเพจ