กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงบางสะพาน


กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง บางสะพาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ในระหว่างวันที่ 11-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เรือประมงทุกลำที่ออกไปทำการประมงมีการจัดเก็บขยะในเรือและนำกลับคืนฝั่ง ส่งเสริมให้ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งมีการจัดจุดรวมขยะที่เก็บจากทะเล และรณรงค์ให้ชาวประมงมีการคัดแยกประเภทขยะ ที่นำออกไปหรือเศษเครื่องมือที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าวนำกลับคืนฝั่งทุกรอบทำการประมง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะได้โดยตรง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!