อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งประมง"

 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งประมง"  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 449 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง.. (1,164)  หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (841) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรสงคราม.. (841) เข้าร่วมฟังบรรยายการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ปรอท.. (784) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Laboratory Risk and Opportunity management การจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับห้องปฏิบัติการ .. (752) โครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต.. (534) ขั้นตอนขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง.. (514) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสตูล.. (512) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ.. (509) ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค.. (483)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มตรวจสอบแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

     กรมประมง อาคารปลอดประสพ ชั้น 6 ห้อง 604 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900