ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 5 ล้านตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 5 ล้านตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-11 |  อ่าน: 318 ครั้ง
 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 5 ล้านตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

   (11 ก.ย. 61) 

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ที่บริเวณท่าเทียบเรือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งใส ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนให้ส่วนราชการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยได้รับการสนับสนุนกุ้งทะเลจำนวน 1 ล้านตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ลูกปูม้า จำนวน 4 ล้านตัว จากทีมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ภาคกิจกรรมและการศึกษา สำนักบริหารความยั่งยืนและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ โดยกำหนดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่น ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

 Tags

  •  บทความ
  • รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120