การประชุม โครงการสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดี เพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ครั้งที่ ๓)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

การประชุม โครงการสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดี เพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ครั้งที่ ๓) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-03  |   ข่าววันที่: 2018-08-30 |  อ่าน: 315 ครั้ง
 

การประชุม โครงการสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดี เพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ครั้งที่ ๓)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

        ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช โดย ดร.พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เป็นประธานในการประชุม 

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในปีที่ ๑ ของโครงการ รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขในปีที่ ๒ และประชุมวางแผนรายละเอียดงบประมาณที่จะได้รับในปีที่ ๒


 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะราคา.. (1,404)  ประวัติหน่วยงาน.. (902) อัตรากำลัง/บุคลากร.. (713) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.).. (644) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .. (507) JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช.. (464) ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.. (433) ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1.5 ล้านตัว.. (407) ผู้บริหารกรมประมง.. (400) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (ด้านการประมง).. (394) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (388) ประกาศราคากลาง.. (370) ปล่อยลูกพันธุ์ปู จำนวน 200,000 ตัว.. (367) รายงานประจำปี 2560.. (355) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560.. (343) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .. (342) แผนงบประมาณ ประจำปี 2561.. (338) ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (317) ประกาศประกวดราคา.. (316) การประชุม โครงการสร้างประชากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวปลอดโรคและโตดี เพื่อการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ครั้งที่ ๓).. (315)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

     331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120