บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางปิยาลัย เหมทานนท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120