บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

  •  บทความ
  • งานวิชาการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา ประกาศราคากลาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงบประมาณ ประจำปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประกาศผู้ชนะราคา รายงานประจำปี 2560 อัตรากำลัง/บุคลากร คู่มือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากรสังกัดกรมประมง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบ GFMIS กองคลัง เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS ประวัติหน่วยงาน
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผู้ชนะราคา.. (1,443)  ประวัติหน่วยงาน.. (988) อัตรากำลัง/บุคลากร.. (752) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.).. (712) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง .. (549) JOB งานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช.. (529) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (ด้านการประมง).. (526) ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561.. (499) ประกาศราคากลาง.. (470) ผู้บริหารกรมประมง.. (452) ปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1.5 ล้านตัว.. (433) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560.. (433) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.. (427) ปล่อยลูกพันธุ์ปู จำนวน 200,000 ตัว.. (402) รายงานประจำปี 2560.. (398) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .. (379) แผนงบประมาณ ประจำปี 2561.. (379) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง.. (363) ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (360) ประกาศประกวดราคา.. (358)