ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช


ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช..คลิก

ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 387 รายการ

 

เอกสารแนบ 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

รายละเอียด 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120  email  genetic.Nakhonsri@gmail.com  โทรศัพท์ 075536157  FAX 075536157  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6