ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ปีงบประมาณ 2566

 

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข-1526 จำนวน 1 งาน (7 มีนาคม 2566)

ซื้อโปรแกรมทดสอบความชำนาญ Fluoroquinolone group จำนวน 1 รายการ (7 มีนาคม 2566)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (7 มีนาคม 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (3 มีนาคม 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (1 มีนาคม 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (28 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (27 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (23 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (20 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (20 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ฉลาก จำนวน 1 งาน (16 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (16 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (16 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างเหมาบริการซ่อมบริเวณรอยรั่วซึมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 งาน (15 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (13 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (2 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (1 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 1 งาน (1 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดฯ จำนวน 1 งาน (31 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ จำนวน 1 งาน (31 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (30 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (30 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (30 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการตรวจปัจจัยการผลิต จำนวน 1 งาน (27 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ (27 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (24 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (24 มกราคม 2566)

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (23 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (17 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (11 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (11 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ (5 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 1 งาน (4 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน (3 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (10 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (6 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (4 มกราคม 2566)

ซื้อโปรแกรมทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ (10 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน (9 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ จำนวน 1 งาน (6 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดฯ จำนวน 1 งาน (6 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (9 มกราคม 2566)

ซื้อโปรแกรมทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ (10 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 งาน (9 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (16 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (16 มกราคม 2566)

จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 งาน (1 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (16 ธันวาคม 2565)

 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

รายละเอียด 331 ม.3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120  email  genetic.Nakhonsri@gmail.com  โทรศัพท์ 075536157  FAX 075536157  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6