การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ โนอึล

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ โนอึล 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


      ด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล" คาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นประเทศเวียดนามตอนกลาง บริเวณดมืองดานังในวันนี้ (18 ก.ย. 2563) จากนั้นจะเคลื่อนที่เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ำวันเดียวกัน และเคลื่อนที่ผ่านภาคเหนือเข้าสู่ประเทศเมียนมาในช่วงวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ในการนี้ กรมประมงขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เตรียมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

      1. สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร จังหวัด (Chief of Operation : CoO) 

      2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด สนับสนุนการเตรียมการและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย และจัดทำบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานเมื่อได้รับการร้องขอจากจังหวัดที่ประสบอุทกภัย

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ โนอึล (ส่วนภูมิภาค)

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากพายุ โนอึล (ส่วนกลาง)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   407   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   245  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   180  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   144  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  143  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740