แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในบริเวณทะเลสาบสงขลา

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง


แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในบริเวณทะเลสาบสงขลา 

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ


             กรมประมงขอเรียนว่า เพื่อป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำกับเกษตรกรทราบถึงข้อควรปฎิบัติในการเลี้ยงปลากะพงขาวในช่วงดังกล่าว  ทั้งนี้ กรมประมงได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) และศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการให้คำแนะนำทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร ติดตามคุณภาพน้ำ เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :  หนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในบริเวณทะเลสงขลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2565 ด้านประมง   407   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง ปี 2565   245  การช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสยภัยธรรมชาติ ปี 2565   196  หลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   180  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  175  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2565   171  แจ้งการอนุมัติโอนงบประมาณฯ เพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ คร...  161  คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร   144  แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านประมง (กษ 01-กษ ...  143  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน   140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

     กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2  อาคารเชิดชาย อมาตยกุล  กรมประมง   เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    dof.disastermc@hotmail.com   0 2558 0218   0 2561 4740