ข่าวสารกรป.15.10.63

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

ข่าวสารกรป.15.10.63 ข่าวสารกรป.15.10.63..คลิก

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ได้ตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้า – ออกผ่านระบบ Fishing Info2 กับด่านตรวจประมงตราด เขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตรวจร่วมกับชุดสหวิชาชีพ กรมเจ้าท่า กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และล่ามภาษากัมพูชา

เรือแจ้งออก(PO) ทั้งหมด 11 คำขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 2 คำขอ ดังนี้ เรืออ.กิตติสมุทร และท.ธวัชชัย ณ ท่ากัลปังหา

เรือแจ้งเข้า(PI) ทั้งหมด 8 คำขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 2 คำขอ เป็นเรือขนถ่าย ดังนี้ เรือส.เฉลิมทรัพย์ 3 และ ทรัพย์กฤษฎา 1  ณ ท่าป.เกษมศิริ และท่าอรปภาพาณิชย์

ผลการตรวจสอบเรือประมงไม่พบเรือกระทำความผิด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

    รายละเอียด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด   email  pipo-klongyai@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 039510296  FAX 039510296  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6