แนวทางปฏิบัติ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ หรือเหตุอื่นบนเรือประมง

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่


แนวทางปฏิบัติ กรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ หรือเหตุอื่นบนเรือประมง 21C หรือ 27.215 MHz

1696 ศูนย์บรรเทาสาธาณภัยกองทัพเรือ

1196 สายด่วนตำรวจน้ำ

1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!