ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO)

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) วันที่ 2 กันยายน 2563นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมี นายบัณฑิตกุลวณิชย์ เป็นประธานกรรมการ การตรวจครั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจประเมินการตรวจสอบเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมปลากะตักที่ทำการแจ้งออก (PO) ของชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือแพโกเต็ก จากนั้นตรวจประเมินการปฏิบัติงานด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การตรวสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในระบบ FI การตรวจติดตามเรือด้วยระบบ VMS การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า การตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำ (LD) และการใช้งานระบบ TFCC รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในการนี้ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อคงมาตรฐานในการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  137  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   126  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  103  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ