ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO)

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) วันที่ 2 กันยายน 2563นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมี นายบัณฑิตกุลวณิชย์ เป็นประธานกรรมการ การตรวจครั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจประเมินการตรวจสอบเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมปลากะตักที่ทำการแจ้งออก (PO) ของชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือแพโกเต็ก จากนั้นตรวจประเมินการปฏิบัติงานด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การตรวสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในระบบ FI การตรวจติดตามเรือด้วยระบบ VMS การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า การตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำ (LD) และการใช้งานระบบ TFCC รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในการนี้ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อคงมาตรฐานในการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   83  สไลโชว์ 2   82  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   74  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ