ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO)

 ด่านตรวจประมงกระบี่

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-08  |   ข่าววันที่: 2020-09-02 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

วันที่ 2 กันยายน 2563นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและ ติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO) โดยมี นายบัณฑิตกุลวณิชย์ เป็นประธานกรรมการ การตรวจครั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจประเมินการตรวจสอบเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมปลากะตักที่ทำการแจ้งออก (PO) ของชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือแพโกเต็ก จากนั้นตรวจประเมินการปฏิบัติงานด้านต่างๆของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การตรวสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลในระบบ FI การตรวจติดตามเรือด้วยระบบ VMS การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า การตรวจสอบน้ำหนักสัตว์น้ำ (LD) และการใช้งานระบบ TFCC รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการปฏิบัติงานในการนี้ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อคงมาตรฐานในการปฏิบัติงานศูนย์ PIPO พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

 Tags

  •  บทความ
  • แนะนำหน่วยงาน ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะจัดทำ ตรายาง ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าจำนวน 2 งาน และงานทางด้านการสื่อสาร จำนวน 2 งาน ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และงานทางด้านการสื่อสาร VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จนท.สนธิฯตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ไม่พบการกระทำความผิด (มีคลิป).
  •  Hits 10 อันดับ
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พล.ร.ท.สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3และคณะเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้นโยบายแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระ.. (1,258)  รับโอนข้าราชการ รวม 20 อัตรา.. (923) น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ส่งมอบงานให้แก่ น.อ. อาทิตย์ สุทธิธรรม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก.. (908) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงกระบี่ ประชุมชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออกและการเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบกรณีมีคดีเกิดขึ้.. (765) แนะนำการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification system (TFCC).. (735) "พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562".. (695) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 คณะชุดสหวิชาชีพของ ศปมผ.นำโดย น.อ.กัมปนาท สังข์ทองจีน หัวหน้าชุด และผอ.ศจร.เขต 3 ภูเก็ต มาให้การอบรมการตรวจเรือเชิงคุณภาพตามคู่.. (629) ทรงพระเจริญ .. (628) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเข้าออกเรือประมงพาณิชย์.. (611) infographic 10 จุดใกล้ตัว ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิธีการจัดการ.. (596)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่