ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.ภาค 4

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.ภาค 4  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางณัฐธยาน์  คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.รมน.ภาค 4 พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.43/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) ไปเยี่ยมเยียนบำรุงขวัญและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านการข่าวกับแหล่งข่าวภาคประชาชนในพื้นที่  ณ ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดกระบี่  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  200   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  157  สไลด์โชว์   151  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  133  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   122  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   122  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  121  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  104  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ