ประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โ ดยเชิญเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง เครื่องมือและการทำประมงถูกต้อง พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมและแนวทางปฏิบัติกรณีต่างๆในการแจ้งเข้าออก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  199   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  156  สไลด์โชว์   150  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  143  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  132  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   121  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   120  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  119  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ