ประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โ ดยเชิญเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติในการแจ้งเข้า-ออกให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน คือ เรือถูกต้อง คนถูกต้อง เครื่องมือและการทำประมงถูกต้อง พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมและแนวทางปฏิบัติกรณีต่างๆในการแจ้งเข้าออก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  298   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   120  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   81  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   79  สไลโชว์ 2   73  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ