Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

 ด่านตรวจประมงกระบี่


Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ ให้สามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐจะชดเชยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี ชาวประมงจ่ายเอง ร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ผู้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2564 ณสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 561 3353 ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  สไลโชว์ 2   83  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   83  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   74  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ