กิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ร่วมกันจัดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้รับเกียรติจากนายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่สมาคมประมงจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานจัดหางาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ท่าเทียบเรือประมง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงในการนำขยะที่เกิดขึ้นในเรือประมงกลับมาทั้งที่ฝั่ง ในการนี้ผู้แทนจากทุกหน่วยงานร่วมกันตัดริ้บบิ้นเปิดงาน และลงนามในบันทึกช่วยจำกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของผู้ประกอบการเรือประมงให้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล

นอกจากนี้ศูนย์ฯได้เชิญนายชัยศักดิ์ แสวงผล ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยานหัวข้อ "การคัดแยกขยะ" แก่ผู้ประกอบการเรือประมง ลูกเรือและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการคัดแยกขยะได้  พร้อมทั้งได้มอบประกาศนีบัตรแก่เจ้าของเรือประมงทุกลำที่เข้าร่วมกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา"เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณที่ผู้ประกอบการเรือประมงได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันนำขยะกลับมาทิ้งที่ฝั่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  199   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  156  สไลด์โชว์   150  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  143  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  132  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   121  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   120  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  119  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  102

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ