กิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงกระบี่


กิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ร่วมกันจัดกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา" ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้รับเกียรติจากนายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่สมาคมประมงจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานจัดหางาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ท่าเทียบเรือประมง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงในการนำขยะที่เกิดขึ้นในเรือประมงกลับมาทั้งที่ฝั่ง ในการนี้ผู้แทนจากทุกหน่วยงานร่วมกันตัดริ้บบิ้นเปิดงาน และลงนามในบันทึกช่วยจำกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะทะเลทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของผู้ประกอบการเรือประมงให้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะทะเล

นอกจากนี้ศูนย์ฯได้เชิญนายชัยศักดิ์ แสวงผล ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยานหัวข้อ "การคัดแยกขยะ" แก่ผู้ประกอบการเรือประมง ลูกเรือและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการคัดแยกขยะได้  พร้อมทั้งได้มอบประกาศนีบัตรแก่เจ้าของเรือประมงทุกลำที่เข้าร่วมกิจกรรม "ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา"เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณที่ผู้ประกอบการเรือประมงได้ให้ความร่วมมือร่วมใจกันนำขยะกลับมาทิ้งที่ฝั่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   83  สไลโชว์ 2   82  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   74  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ