ประชุมชี้แจงชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPOManual)

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมชี้แจงชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPOManual) 

ประชาสัมพันธ์


      วันที่ 14 ก.พ.2563 นายพัทธเมศวร์  ช่างชุม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และนางสาวดวงฤดี  คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPOManual)เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามคู่มือ ซึ่งมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนพฤศจิกาย...  201   ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  159  สไลด์โชว์   152  รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งสหโภชน์ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร...  145  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  124  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   123  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   123  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  109  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ