ประชุมชี้แจงชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPOManual)

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมชี้แจงชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPOManual) 

ประชาสัมพันธ์


      วันที่ 14 ก.พ.2563 นายพัทธเมศวร์  ช่างชุม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ และนางสาวดวงฤดี  คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPOManual)เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามคู่มือ ซึ่งมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   79  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ