ประชุมหัวหน้าศูนย์ภายใต้สังกัดเขต3(ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมหัวหน้าศูนย์ภายใต้สังกัดเขต3(ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


  วันที่ 23 ธ.ค. 2562 นางวาลุกา  กฤต-รัชตนันท์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าศูนย์ภายใต้สังกัดเขต3(ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ เพื่อการทำงานเชิงนโยบาย เรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัด (การทำการประมงตามมาตรฐานIUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)การดำเนินงานสำรวจออกแบบ ประเมินราคา เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2565 ตัวชี้วัดและประเมินผล การปฏิบัติติดตามผลการเบิกจ่ายและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง รวมทั้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของแต่ละศูนย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  137  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   126  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  103  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ