ประชุมหัวหน้าศูนย์ภายใต้สังกัดเขต3(ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมหัวหน้าศูนย์ภายใต้สังกัดเขต3(ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ 

ประชาสัมพันธ์


  วันที่ 23 ธ.ค. 2562 นางวาลุกา  กฤต-รัชตนันท์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าศูนย์ภายใต้สังกัดเขต3(ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2562  ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ เพื่อการทำงานเชิงนโยบาย เรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัด (การทำการประมงตามมาตรฐานIUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)การดำเนินงานสำรวจออกแบบ ประเมินราคา เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2565 ตัวชี้วัดและประเมินผล การปฏิบัติติดตามผลการเบิกจ่ายและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง รวมทั้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของแต่ละศูนย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   75  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ