ได้ให้การต้อนรับ นางวาลุกา กฤตรัชตนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต3

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ได้ให้การต้อนรับ นางวาลุกา กฤตรัชตนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต3 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 4  ธ.ค. 2562  เวลา13.00น.-16.00น.
             นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง กระบี่ ได้ให้การต้อนรับ 
นางวาลุกา  กฤตรัชตนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต3(ภูเก็ต) ในการนี้ทางศูนย์ได้รับคำชี้แจงและนโยบายต่างๆในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น
หลักเกณฑ์ในการตรวจหน้าท่าเทียบเรือ การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ มีมาตรฐานที่กรมประมงได้กำหนดใช้และปรุงปรุงใน
ส่วนการปฎิบัติที่บกพร่อง ทั้งนี้พร้อมให้ขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  161   สไลด์โชว์   153  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  131  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  118  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   103

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ