ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ประชุมชุดสหวิชาชีพประกอบด้วยกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมจัดหางาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน video call เพื่อชี้แจงและทบทวนการปฎิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  303   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   123  สไลโชว์ 2   85  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   85  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   77  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ