ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ประชุมชุดสหวิชาชีพประกอบด้วยกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมจัดหางาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่าน video call เพื่อชี้แจงและทบทวนการปฎิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆของแต่ละหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ