นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่

 ด่านตรวจประมงกระบี่


นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่ เน้นกิจกรรมติดตามและเฝ้าระวังการทำการประมง เรือประมง ท่าเทียบเรือ และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งร่วมตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเรือน้ำลึก อ.เมือง จ.กระบี่ และประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบเรือประมง พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  178   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  152  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  149  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   149  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   138  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  137  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  129  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  126  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ