เข้าร่วมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ"การป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่"

 ด่านตรวจประมงกระบี่


เข้าร่วมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ"การป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่" วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น.นางศิริพร ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ พร้อมด้วยนางสาวดวงฤดี คุ้นเคย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในหัวข้อ"การป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่" เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและให้ความร่วมมือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ทางทรัพยากรในเขตทะเล โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมฟร้อนท์ เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  159   สไลด์โชว์   152  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  134  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  124  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   123  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   123  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  109  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   102  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ