วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายชิษณุพงศ์ นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือได้ทำการตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายชิษณุพงศ์ นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือได้ทำการตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์ วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายชิษณุพงศ์ นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือได้ทำการตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์ ชนิดเครื่องมือ อวนล้อมจับ ชื่อเรือ ศรีอำนวยชัย 11 โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของสมุดบันทึกทำการประมง (Logbook) การจดบันทึกน้ำหนักของปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมด ชนิดของสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าของเรือลำดังกล่าว หลังจากนั้นทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ศจร.8 และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TFCC การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบย้อยกลับ การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเป็นการตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำว่ามีการขนถ่ายหรือฝากมาจากเรือลำอื่นหรือไม่ ความสอดคล้องของเครื่องมือทำการประมงกับชนิดสัตว์น้ำที่จับมาได้ และปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ว่าเกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับสมุดบันทึกทำการประมง (Logbook) หรือไม่ ดังนั้นการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  160   สไลด์โชว์   152  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  135  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  125  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   124  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   124  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  111  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  103  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   102  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ