วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายชิษณุพงศ์ นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือได้ทำการตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์

 ด่านตรวจประมงกระบี่


วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายชิษณุพงศ์ นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือได้ทำการตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์ วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายชิษณุพงศ์ นุ้ยฉิม เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือได้ทำการตรวจสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือประมงพาณิชย์ ชนิดเครื่องมือ อวนล้อมจับ ชื่อเรือ ศรีอำนวยชัย 11 โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของสมุดบันทึกทำการประมง (Logbook) การจดบันทึกน้ำหนักของปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมด ชนิดของสัตว์น้ำที่ขึ้นท่าของเรือลำดังกล่าว หลังจากนั้นทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ศจร.8 และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TFCC การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบย้อยกลับ การตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเป็นการตรวจสอบที่มาของสัตว์น้ำว่ามีการขนถ่ายหรือฝากมาจากเรือลำอื่นหรือไม่ ความสอดคล้องของเครื่องมือทำการประมงกับชนิดสัตว์น้ำที่จับมาได้ และปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ว่าเกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับสมุดบันทึกทำการประมง (Logbook) หรือไม่ ดังนั้นการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  301   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   80  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   73  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ