ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ตามแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.5 จำนวน 8 ท่า ดำเนินการตรวจสอบเอกสารท่าเทียบเรือ การจัดทำแบบสรุปรายวัน (DP) การจัดทำบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LD) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ โดยตรวจสอบตามแนวทางการตรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบ Thai Flag Catch Certificate ผลการตรวจสอบทุกท่าเทียบเรือจัดทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามประกาศฯกำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบในแบบตรวจประเมินท่าเทียบเรือและในระบบรายงานผลการตรวจท่าเทียบเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  137  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   126  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประชาสัมพันธ์ การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 ก...  103  นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต๙(สตูล) ตรวจเย...  99

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ