ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา

 ด่านตรวจประมงกระบี่


ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 นางณัฐธยาน์ คงขึม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง/แพปลา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง ตามแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 ข้อ 1.5 จำนวน 8 ท่า ดำเนินการตรวจสอบเอกสารท่าเทียบเรือ การจัดทำแบบสรุปรายวัน (DP) การจัดทำบันทึกน้ำหนักสัตว์น้ำขึ้นท่า (LD) การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) และการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ โดยตรวจสอบตามแนวทางการตรวจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบ Thai Flag Catch Certificate ผลการตรวจสอบทุกท่าเทียบเรือจัดทำการบันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามประกาศฯกำหนด พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบในแบบตรวจประเมินท่าเทียบเรือและในระบบรายงานผลการตรวจท่าเทียบเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  300   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   121  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   82  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   79  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   72  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  70  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร และปัจจัยการผลิต   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ