Big Cleaning Day ด่านตรวจประมงกระบี่ Big Cleaning Day : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564   นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ช่วยกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหน่วยงาน  ตามนโยบาย “คนสำราญ งานสำเร็จ” เน้นความรัก ความสามัคคี ในองค์กร บูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแจ้งเรือเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราค...  298   การปฏิบัติงานตรวจประเมินท่าเทียบเรือ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่   120  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 11-13 มกราคม 2566   81  ขอขอบคุณเรือประมงจังหวัดกระบี่ นำขยะคืนฝั่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565   80  ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   80  สไลโชว์ 2   73  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือหน้าท่าประจำวันที่ 12-16 ธันวาคม 2565   69  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมงในจังหวัดกระบี่ ประจำเดือนกันยายน...  67  ด่านตรวจประมงกระบี่จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ จำนวน 2 ครั้ง   65  ผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงหน้าท่าประจำวันที่ 1 มกราคม 2565   58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   0 7568 0495, 06 1173 1888   0 7568 0495   แฟนเพจ