Big Cleaning Day ด่านตรวจประมงกระบี่ Big Cleaning Day : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564   นางศิริพร  ชัยจักร หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ช่วยกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสำนักงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหน่วยงาน  ตามนโยบาย “คนสำราญ งานสำเร็จ” เน้นความรัก ความสามัคคี ในองค์กร บูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ต้อนรับคณะชุดตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแ...  162   สไลด์โชว์   155  ประชุมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาค...  137  การตรวจเรือและเครื่องมือประมงพาณิชย์ ก่อนออกทำการประมงในคราวแรก สำหรับรอบปีการปร...  135  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้า-ออก กระบี่   125  ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจเรือหน้าท่าเทียบเรือ   125  ประชาสัมพันธ์:::การปฎิบัติงานด่านตรวจประมงกระบี่  วันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 17 มก...  119  "ขยะคืนฝั่งทะเลสวย ด้วยมือเรา " ประจำเดือน ธันวาคม 2564   104  ประกาศ  คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองกระบี่  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตร...  104  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาการค้...  104

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงกระบี่

     188 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000    pipokrabi@outlook.co.th   075680495   075680495   แฟนเพจ