ชี้แจงแก่ชาวประมงเกี่ยวข้องกับ ข้อกฏหมาย ระเบียบต่างๆ และให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ

 ด่านตรวจประมงสตูล


ชี้แจงแก่ชาวประมงเกี่ยวข้องกับ ข้อกฏหมาย ระเบียบต่างๆ และให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 หัวหน้าศูนย์ pipo สตูลและเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกันชี้แจงแก่ชาวประมงเกี่ยวข้องกับข้อกฏหมาย ระเบียบต่างๆ และให้คำแนะนำแก่เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ที่จะนำเรือออกทำการประมงครั้งแรก จำนวน 3 ลำ ดังนี้
1.เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส จำนวน 1 ลำ
2.เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ จำนวน 2 ลำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!