ประกาศแจ้งเตือน ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโซลร้อน “โนอึล” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563

 ด่านตรวจประมงสตูล


ประกาศแจ้งเตือน ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโซลร้อน “โนอึล” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 พายุโซนร้อน "โนอึล" (NOUL) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ประมาณละติจูด 15.9 องศาเหนือ
ลองจิจูด 109.6 องศาตะวันออก หรืออยู่ห่างจากเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทางด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ประมาณ 81 ไมล์ (150 กม.) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง 45 นอต กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วย
ความเร็ว 11 นอต คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และเคลื่อนเข้าสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงวันที่ 18 - 19 ก.ย.63 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย เป็นผลให้ประเทศไทยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบ
ทั่วไป กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง
ขึ้น ในช่วงวันที่ 18 - 20 ก.ย.63 ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!