กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. [2020-02-11 ] การรับฟังความคิดเห็น เรือง การทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะ.. [2020-02-11 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ.. [2020-01-30 ] ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเก.. [2020-01-18 ] การจัดสรรเพิ่มวันทำการประมงให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปี.. [2020-01-16 ] สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และ.. [2020-01-01 ] ประชุมชี้แจงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง แ.. [2019-12-25 ] กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. [2019-12-18 ] กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา.. [2019-12-18 ] สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และ.. [2019-12-04 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา 

 เผยเเพร่: 2019-12-04  |  อ่าน: 467 ครั้ง