การตรวจประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง โดยชุดตรวจ SMART PIPO ของกรมประมง

 ด่านตรวจประมงสตูล


การตรวจประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง โดยชุดตรวจ SMART PIPO ของกรมประมง  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายพีรศักดิ์  พิทักษ์วาที  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง โดยชุดตรวจ SMART PIPO ของกรมประมง  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก PIPOManual  ณ สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล   

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!