กิจกรรม ปล่อยแม่กุ้งมังกรไข่คืนสู่ทะเล

 ด่านตรวจประมงสตูล


กิจกรรม ปล่อยแม่กุ้งมังกรไข่คืนสู่ทะเล "เรือประมงสตูล ปล่อยแม่กุ้งมังกรไข่คืนสู่ทะเล" ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล ขอชื่นชมผู้ควบคุมเรือ
อ.โชคพิชิตชัย 9 ที่ปล่อยแม่กุ้งมังกรไข่ คืนสู่ธรรมชาติ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!