ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงสตูล

ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-14 |  อ่าน: 346 ครั้ง
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง ครั้งที่ 2 ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) โดยมีเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ศูนย์ฯจะติดตามผลการนำพิกัดลงบนเครื่อง GPS ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และลงพื้นที่เพื่อติดตาม ทบทวนความรู้ ตลอดจนแนะนำการใช้งานกับชาวประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเท.. (921)  สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (687) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล.. (652) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (640) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (632) รัชกาลที่ 10.. (602) คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล).. (574) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (544) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (530) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสตูล

     495 หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000