ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงสตูล

ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง HOT ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง..คลิก

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง ครั้งที่ 2 ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) โดยมีเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ศูนย์ฯจะติดตามผลการนำพิกัดลงบนเครื่อง GPS ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และลงพื้นที่เพื่อติดตาม ทบทวนความรู้ ตลอดจนแนะนำการใช้งานกับชาวประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!