ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงสตูล

ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-13  |   ข่าววันที่: 2020-06-11 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล โดยนายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ศูนย์ฯ จะติดตามผลการนำพิกัดลงบนเครื่อง GPS ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจะลงพื้นที่เพื่อติดตาม ทบทวนความรู้ ตลอดจนแนะนำการใช้งานให้กับชาวประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับเรือประมงและท่าเท.. (861)  สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (646) พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล.. (633) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (614) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (601) รัชกาลที่ 10.. (584) คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล).. (534) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (516) สถิติเรือแจ้งเข้า-ออก ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล และปริมาณสัตว์น้ำรายเดือนจำแนกตามประเภทเครื่องมือ.. (509) กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ.. (492)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงสตูล

     495 หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000