ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง

 ด่านตรวจประมงสตูล


ชี้แจงกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงเครื่อง GPS ในเรือประมง วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สตูล โดยนายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดเขตห้ามทำการประมงลงในเครื่อง GPS ในเรือประมง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ศูนย์ฯ จะติดตามผลการนำพิกัดลงบนเครื่อง GPS ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจะลงพื้นที่เพื่อติดตาม ทบทวนความรู้ ตลอดจนแนะนำการใช้งานให้กับชาวประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!