รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (PIPO ขนาดเล็ก)

 ด่านตรวจประมงสตูล


รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (PIPO ขนาดเล็ก) 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 วันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 93 ปี ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (PIPO ขนาดเล็ก) ตามโครงการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (Smart PIPO)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประมงทุกท่าน ชุดสหวิชาชีพทุกหน่วยงาน และชาวประมงที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!