คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล)

 ด่านตรวจประมงสตูล


คณะตรวจเยี่ยม พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน (ศจร.สตูล) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 กันยายน 2562 น.ท.นิยวัฒน์ พึ่งชื่น หน.ศูนย์ PIPO พร้อมด้วย จนท.ศูนย์ PIPO สตูล ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ประยุธ ภู่เทียน ปษ.สล.ศปมผ. และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี้ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ศูนย์ PIPO สตูล และรับฟังการบรรยายสรุป ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!