ชี้แจ้งการทำหนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์

 ด่านตรวจประมงสตูล


ชี้แจ้งการทำหนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 กันยายน 2562 นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงสตูล ประชุมชี้แจงเรื่อง การทำหนังสือกำกับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำทางรถยนต์ ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!