พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 ด่านตรวจประมงสตูล


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสตูล พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สังข์ชู นายอำเภอมะนัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ณ สระน้ำบ้านผัง 8 หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!